• Anlæg og- vedligeholdelse
  • Haven, terasser og indkørsel
  • Ejendomsservice
  • Sommerhusservice
  • Træfældning og beskæring
  • Vinter (sne) rydning og saltning

Hasteopgaver ring på 20327136 /
Email: bkthomsen@post.tele.dk

Dit lokale service firma i Odsherred